Hotel Skalka je z dôvodu príprav na rekonštrukciu zatvorený.

Hotel Skalka is closed due to preparations for reconstruction.

Hotel Skalka jest z powodu przygotowań do przebudowy nieczynny.